О Валадарыня Найчыстая — Агні́ Партэ́нэ — Ἁγνὴ Παρθένε

 · Зместу на 4 хв. чытання

О Валадарыня Найчыстая // Агні́ Партэ́нэ // Ἁγνὴ Παρθένε — гімн да Багамаці

Агни Парѳэнэ Дэспоіна,
ахрантэ Ѳэотокэ, — R: Хаірэ нѵмфи анѵмфэѵтэ.
Парѳэнэ митир анасса,
панэндросэ тэ покэ.R

Ѵѱилотэра оѵранон
актінон лампротэра,R
Хара парѳэнікон хорон
аггэлон ѵпэртэра.R

Эклампротэра оѵранон,
фотос каѳаротэра,R
Тон оѵраніон стратіон,
пасон агіотэра.RМаріа аэіпарѳэнэ
космоѵ пантос Кѵріа,R
Ахрантэ нѵмфи панагнэ,
Дэспоіна Панагіа.R

Маріа нѵмфи анасса,
харас имон аітіа,R
Кори сэмни, Васілісса,
Митир ѵпэрагіа.R

Тіміотэра Хэроѵвэім,
ѵпэрэндоѯотэра,R
Тон асоматон Сэрафэім,
тон ѳронон ѵпэртэра.RХаірэ то асма Хэроѵвэім,
хаірэ ѵмнос аггэлон,R
Хаірэ оди тон Сэрафэім,
хара тон архаггэлон.R

Хаірэ эірини каі хара,
лімин тис сотиріас,R
Пастас тоѵ Логоѵ іэра,
анѳос тис афѳарсіас.R

Хаірэ парадэісэ трѵфис,
зоис тэ аіоніас.R
Хаірэ то ѯѵлон тис зоис,
пиги аѳанасіас.RСэ ікэтэѵо Дэспоіна,
сэ нѵн эпікалоѵмаі.R
Сэ дѵсопо Пантанасса,
син харін эѯаітоѵмаі.R

Кори сэмни каі аспілэ,
Дэспоіна Панагіа,R
Ѳэрмос эпікалоѵмаі сэ,
наэ игіасмэнэ

Антілавоѵ моѵ, рѵсаі мэ
апо тоѵ полэміоѵ R
Каі клирономон дэіѯон мэ
зоис тис аіоніоѵ.R

Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα,
ἄχραντε Θεοτόκε, — R: Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
Παρθὲνε μὴτηρ ἄνασσα,
πανένδροσέ τε πόκε.R

Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν
ἀκτίνων λαμπροτέρα,R
Χαρὰ παρθενικῶν χορῶν
ἀγγέλων ὑπερτέρα.R

Ἐκλαμπροτέρα οὐρανῶν,
φωτὸς καθαρωτέρα,R
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν,
πασῶν ἁγιωτέρα.R


Μαρία ἀειπάρθενε
κόσμου παντὸς Κυρία,R
Ἄχραντε νύμφη πάναγνε,
Δέσποινα Παναγία.R

Μαρία νύμφη ἄνασσα,
χαρᾶς ἡμῶν αἰτία,R
Κόρη σεμνή, Βασίλισσα,
Μήτηρ ὑπεραγία.R

Τιμιωτέρα Χερουβείμ,
ὑπερενδοξοτέρα,R
Τῶν ἀσωμάτων Σεραφείμ,
τῶν θρόνων ὑπερτέρα.R


Χαῖρε τὸ ᾆσμα Χερουβείμ,
χαῖρε ὕμνος ἀγγέλων,R
Χαῖρε ᾠδὴ τῶν Σεραφείμ,
χαρὰ τῶν ἀρχαγγέλων.R

Χαῖρε εἰρήνη καὶ χαρά,
λιμὴν τῆς σωτηρίας,R
Παστὰς τοῦ Λόγου ἱερά,
ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας.R

Χαῖρε παράδεισε τρυφῆς,
ζωῆς τε αἰωνίας.R
Χαῖρε τὸ ξύλον τῆς ζωῆς,
πηγὴ ἀθανασίας.R


Σὲ ἱκετεύω Δέσποινα,
σὲ νῦν ἐπικαλοῦμαι.R
Σὲ δυσωπῶ Παντάνασσα,
σὴν χάριν ἐξαιτοῦμαι.R

Κόρη σεμνὴ καὶ ἄσπιλε,
Δέσποινα Παναγία,R
Θερμῶς ἐπικαλοῦμαί σε,
ναὲ ἡγιασμένε.


Ἀντιλαβοῦ μου, ρῦσαί με
ἀπὸ τοῦ πολεμίουR
Καὶ κληρονόμον δεῖξόν με
ζωῆς τῆς αἰωνίου.R

О Валадарыня Найчыстая,
Беззаганная Багародзіца, — Усцешся, Нявеста ненявесная.
О Дзева Царыца і Маці,
О руно ўсёакропленае.

О за нябёсы найвышэйшая,
О за праменне найсвятлейшая,
О шэрагам цнатлівых радасць,
Анёлаў пераўзыходзячая.

О нябёсы аззяўшая,
За ўсялякае святло найяснейшая,
За ўсе нябесныя ваярствы
Разам сабраныя найсвяцейшая.О Марыя адвечнацнотная,
О сусвету ўсяго Уладарка,
О Нявеста беззаганная ўсёчыстая,
О Уладарка ўсесвятая.

О Марыя, Нявеста і Царыца
Прычына нашай радасці,
О Дзева святая, Царыца,
О Маці найсвяцейшая,

Найшаноўнейшая за Херувімаў,
Шматслаўна-найслаўнейшая
За бесцялесных Серафімаў,
Прастолы перавышаючая.Усцешся, о спеву Херувімаў,
Усцешся, о ўслаўленне анёлаў,
Усцешся, песня Серафімаў,
Радаванне арханёлаў.

Цешся, о спакою і радасць,
Прытулку выратавання.
О святы пакою Слова,
О красаванне нятлення.

Усцешся, о выраю саладосці,
О жыццё вечнае.
Усцешся, о дрэва жыцця,
О неўміручасці крыніца.Малю цябе, о Валадарыня,
Цябе я цяпер заклікаю.
Цябе прашу, о Усецарыца,
Дараваць мне тваю ласку.

О Дзева святая і найчыстая,
О Уладарка ўсесвятая.
Я горача заклікаю цябе,
О сусвету ўсяго Уладарка.

Заступіся за мяне,
Пазбаў мяне ад ворага,
І дай мне спадкаваць
Жыццё вечнае.