Learn Lithuanian with 300 words

 · Зместу на 9 хв. чытання

Learn Lithuanian with 300 words

This post is a continuation of the series «You can say a surprising amount with ~300 words».

First Verbs

1. be — būti

2. there is — yra

3. have — turėti

4. do — daryti

5. go — eiti

6. want — norėti

7. can — gali

8. need — reikia

9. think — galvoti

10. know — žinoti

11. say — sakyti

12. like — patinka

13. speak — kalbėti

14. learn — mokytis

15. understand — suprasti

Conjunctions

 1. that (as in “I think that…” or “the woman that…”) — kad

 2. and — ir

 3. or — arba

 4. but — bet

 5. because — nes

 6. though — nors

 7. so (meaning “therefore”) — todėl

 8. if — jei

Prepositions

 1. of — (depends on context; often not used directly as in English)

 2. to — į

 3. from — iš

 4. in — (location) -je, (direction) į

 5. at (a place) — prie

 6. at (a time) — (specific time) valanda

 7. with — su

 8. about — apie

 9. like (meaning “similar to”) — panašus į

 10. for (warning, this one has several meanings that you need to take care of) — dėl, skirtas

 11. before (also as a conjunction) — prieš

 12. after (also as a conjunction) — po

 13. during — per

Question Words

 1. who — kas

 2. what — ką

 3. where — kur

 4. when — kada

 5. why — kodėl

 6. how — kaip

 7. how much — kiek

 8. which — kuris

Adverbs

 1. a lot — daug

 2. a little — šiek tiek

 3. well — gerai

 4. badly — blogai

 5. only — tik

 6. also — taip pat

 7. very — labai

 8. too (as in “too tall”) — per (e.g., per aukštas)

 9. too much — per daug

 10. so (as in “so tall”) — taip (e.g., taip aukštas)

 11. so much — taip daug

 12. more — daugiau

 13. less — mažiau

 14. as … as … (e.g. “as tall as”) — tokia … kaip

 15. most — daugiausia

 16. least — mažiausiai

 17. better — geriau

 18. best — geriausiai

 19. worse — blogiau

 20. worst — blogiausiai

 21. now — dabar

 22. then — tada

 23. here — čia

 24. there — ten

 25. maybe — galbūt

 26. always — visada

 27. usually — paprastai

 28. often — dažnai

 29. sometimes — kartais

 30. never — niekada

 31. today — šiandien

 32. yesterday — vakar

 33. tomorrow — rytoj

 34. soon — netrukus

 35. almost — beveik

 36. already — jau

 37. still — vis dar

 38. even — net

 39. enough — pakankamai

Adjectives

 1. the, a (technically articles) — Lithuanian doesn’t use articles in the same way. Definiteness is often inferred from context or through the use of demonstrative pronouns for “this” (šis) and “that” (tas).

 2. this — šis

 3. that — tas

 4. good — geras

 5. bad — blogas

 6. all — visi

 7. some — kai kurie

 8. no — joks

 9. any — bet koks

 10. many — daug

 11. few — nedaug

 12. most — dauguma

 13. other — kitas

 14. same — tas pats

 15. different — skirtingas

 16. enough — pakankamas

 17. one — vienas

 18. two — du

 19. a few — keletas

 20. first — pirmas

 21. next — kitas

 22. last (meaning “past”, e.g., “last Friday”) — praėjęs

 23. last (meaning “final”) — paskutinis

 24. easy — lengvas

 25. hard — sunkus

 26. early — anksti

 27. late — vėlai

 28. important — svarbus

 29. interesting — įdomus

 30. fun — smagus

 31. boring — nuobodus

 32. beautiful — gražus

 33. big — didelis

 34. small — mažas

 35. happy — laimingas

 36. sad — liūdnas

 37. busy — užimtas

 38. excited — sužavėtas

 39. tired — pavargęs

 40. ready — pasiruošęs

 41. favorite — mėgstamiausias

 42. new — naujas

 43. right (meaning “correct”) — teisingas

 44. wrong — neteisingas

 45. true — tiesa

Pronouns

Know them in the subject (“I”), direct object (“me”), indirect object (“to me”), and possessive (“my”) forms.

 1. I — aš

 2. you — tu (singular), jūs (polite singular or plural)

 3. she — ji

 4. he — jis

 5. it — jis/ji (depending on the grammatical gender of the noun it replaces)

 6. we — mes

 7. you (plural) — jūs

 8. they — jie (masculine), jos (feminine)

Nouns

 1. everything — viskas

 2. something — kažkas

 3. nothing — niekas

 4. everyone — visi

 5. someone — kažkas

 6. no one — niekas

 7. (name of the language you’re studying) English — anglų (kalba)

 8. thing — daiktas

 9. person — asmuo

 10. place — vieta

 11. time (as in “a long time”) — laikas

 12. time (as in “I did it 3 times”) — kartai

 13. friend — draugas (male), draugė (female)

 14. woman — moteris

 15. man — vyras

 16. money — pinigai

 17. country — šalis

 18. (name of your home country) — (depends on the country; for “Lithuania,” it’s “Lietuva”)

 19. city — miestas

 20. language — kalba

 21. word — žodis

 22. food — maistas

 23. house — namas

 24. store — parduotuvė

 25. office — biuras

 26. company — įmonė

 27. manager — vadovas

 28. coworker — bendradarbis

 29. job — darbas

 30. work (as in “I have a lot of work to do”) — darbas

 31. problem — problema

 32. question — klausimas

 33. idea — idėja

 34. life — gyvenimas

 35. world — pasaulis

 36. day — diena

 37. year — metai

 38. week — savaitė

 39. month — mėnuo

 40. hour — valanda

 41. mother, father, parent — motina, tėvas, tėvai

 42. daughter, son, child — dukra, sūnus, vaikas

 43. wife, husband — žmona, vyras

 44. girlfriend, boyfriend — mergina, vaikinas

More Verbs

 1. work (as in a person working) — dirbti

 2. work (meaning “to function”) — veikti

 3. see — matyti

 4. use — naudoti

 5. should — turėtų

 6. believe — tikėti

 7. practice — treniruotis

 8. seem — atrodyti

 9. come — atvykti

 10. leave — išeiti

 11. return — grįžti

 12. give — duoti

 13. take — imti

 14. bring — atnešti

 15. look for — ieškoti

 16. find — rasti

 17. get (meaning “obtain”) — gauti

 18. receive — gauti

 19. buy — pirkti

 20. try — bandyti

 21. start — pradėti

 22. stop (doing something) — sustoti

 23. finish — baigti

 24. continue — tęsti

 25. wake up — pabusti

 26. get up — atsikelti

 27. eat — valgyti

 28. eat breakfast (in several languages, this is a verb) — pusryčiauti

 29. eat lunch — pavalgyti pietus

 30. eat dinner — pavalgyti vakarienę

 31. happen — įvykti

 32. feel — jaustis

 33. create (aka “make”) — kurti

 34. cause (aka “make”) — sukelti

 35. meet (meeting someone for the first time) — susipažinti

 36. meet (meaning “to bump into”) — sutikti

 37. meet (an arranged meeting) — susitikti

 38. ask (a question) — užduoti klausimą

 39. ask for (aka “request”) — prašyti

 40. wonder — stebėtis

 41. reply — atsakyti

 42. mean — reikšti

 43. read — skaityti

 44. write — rašyti

 45. listen — klausyti

 46. hear — girdėti

 47. remember — prisiminti

 48. forget — pamiršti

 49. choose — pasirinkti

 50. decide — nuspręsti

 51. be born — gimti

 52. die — mirti

 53. kill — žudyti

 54. live — gyventi

 55. stay — likti

 56. change — keisti

 57. help — padėti

 58. send — siųsti

 59. study — studijuoti

 60. improve — tobulėti

 61. hope — viltis

 62. care — rūpintis

Phrases

 1. hello — labas

 2. goodbye — viso gero

 3. thank you — ačiū

 4. you’re welcome — prašom

 5. excuse me (to get someone’s attention) — atsiprašau

 6. sorry — atsiprašau

 7. it’s fine (response to an apology) — viskas gerai

 8. please — prašau

 9. yes — taip

 10. no — ne

 11. okay — gerai

 12. My name is — Mano vardas yra

 13. What’s your name? — Koks tavo vardas?

 14. Nice to meet you. — Malonu susipažinti.

 15. How are you? — Kaip sekasi?

 16. I’m doing well, how about you? — Man sekasi gerai, o tau?

 17. Sorry? / What? (if you didn’t hear something) — Atsiprašau? / Ką?

 18. How do you say __? — Kaip pasakyti __?

 19. What does __ mean? — Ką reiškia __?

 20. I don’t understand. — Aš nesuprantu.

 21. Could you repeat that? — Gal galėtum pakartoti?

 22. Could you speak more slowly, please? — Gal galėtum kalbėti lėčiau, prašau?

 23. Well (as in “well, I think…”) — Na, (kaip “na, manau…”)

 24. Really? — Tikrai?

 25. I guess that — Manau, kad

 26. It’s hot. (talking about the weather) — Karšta.

 27. It’s cold. (talking about the weather) — Šalta.