Песня «Kochaj mnie» — Кахай мяне

 · Зместу на 3 хв. чытання

Песня «Kochaj mnie» — Кахай мяне

Польская група «Power Play»


1. Затṗымам Цę по просту так
бысь могла почуць уст мых смак
Вем, жэ Тобе то сподоба сę
нех мо́вя̨ зле, не пṗэймуй сę
ніц не ведзą о нас, не зная̨ сę
А Ты... по просту зостань...

Рэф:
І кохай мне так нормальне,
Кохай мне неулечальне,
Кохай мне, в мілосці трвай,
а вспо́льне залічымы рай. ×2

2. Не пушчэ це, не оддам, не,
за жаднэ скарбы не выламе сę,
бо вем, жэ добṗэ нам зэ собą ест,
і тылько з тобą дзеліць хцэ
радосць і смутэк, ноц і дзень,
А Ты... по просту зостань...

Рэф.

По просту зостань, зэ мнą юж!
І кохай мне, так нормальне,
неулечальне, неповтаṗальне,
Кохай мне, даṗ мне мілосця̨,
свą намęтносця̨, своя̨ радосця̨, ×2
Кохай мне... × 4

Рэф.

Цę cię = цябе
бысь byś = бы (каб)
сę się = сябе, -ся/-цца
мо́вя̨ mówią = мовяць
ведзą wiedzą = ведаюць
намęтносць namiętność = страсць


Канвенцыя звышмяккасці: «з», «с» перад мяккімі — (звыш)мяккія без дадатковых пазнак (словы «зле, мілосці, радосць, мілосця̨,, намęтносця̨,»).
Тэзіс: польскае змесціва дасяжнае для спажывання для носьбітаў беларускай мовы... калі яго прадставіць у пісьмовай форме і па-беларуску кірылічнымі літарамі. (= галоўную цяжкасць пры ўспрыманні пісьмовай польскай мовы для беларусаў уяўляе перш за ўласна мову ці граматыку нязвычная графічная форма — лацінскія літары).
1. Я затрымаю цябе проста так,
каб ты магла пачуць вуснаў маіх смак
Я ведаю, што табе гэта спадабаецца.
Няхяй яны мовяць злое, ты не хвалюйся
Яны нічога не ведаюць аб нас, не знаюць сябе [адзін аднога?]
А ты... ты проста застанься...

Прыпеў:
І кахай мяне так нармальна,
Кахай мяне невылечна,
Кахай мяне, працягвай кахаць,
І разам мы спазнаем рай. ×2

2. Я не пушчу цябе, не аддам, не,
ні за якія скарбы не зламаюся,
бо я ведаю, што нам добра аднаму з адным,
І толькі з табой дзяліць я хачу
Радасць і смутак, ноч і дзень,
А ты... проста застанься...

Прыпеў.

Проста застанься ўжо са мной!
І кахай мяне, так нармальна,
Невылечна, непаўторна,
Кахай мяне, адорвай мяне мілаваннем,
Сваёй страсцю, сваёй радасцю, ×2
Кахай мяне... × 4

Прыпеў.
1. Zatrzymam Cię po prostu tak
byś mogła poczuć ust mych smak
Wiem, że Tobie to spodoba się
niech mówią źle, nie przejmuj się
nic nie wiedzą o nas nie znają się
A Ty... po prostu zostań...

Ref:
I kochaj mnie tak normalnie,
Kochaj mnie nieuleczalnie,
Kochaj mnie, w miłości trwaj,
a wspólnie zaliczymy raj. ×2

2. Nie puszcze cie nie oddam nie,
za żadne skarby nie wyłamie się,
bo wiem że dobrze nam ze sobą jest,
i tylko z tobą dzielić chce
radość i smutek, noc i dzień,
A Ty... po prostu zostań...

Ref.

Po prostu zostań, ze mną już!
I kochaj mnie, tak normalnie,
nieuleczalnie, niepowtarzalnie,
Kochaj mnie, darz mnie miłością,
swą namiętnością, swoją radością, ×2
Kochaj mnie... × 4

Ref.