Cücələrim

 · Зместу на 1 хвіліну чытання

Cücələrim

My chicken

Suğra Bağırzadə və Azərbaycan xoru (SSRİ, 1959), söz: Tofiq Mütəlibov, müzik: Qəmbər Hüseyn

Söz

1 Gözləyirəm tez gələsiz
 Göy çəməndə dincələsiz. x 2
2 Gəlin sizə yemək verim,
 Mən su verim, çörək verim. x 2
3 Arzum budur, boy atasız,
 Ananıza tez çatasız.
 —Ay mənim — cücələrim x 4
 —Mənim göyçək cücələrim.
 —Cip-cip cücələrim,
 —Cip-cip, cip-cip cücələrim,
 —Mənim qəşəng cücələrim,
 —Tükü ipək cücələrim.

Gangsta version

Version française

1 J'attends que vous veniez plus vite !
 Reposez-vous sur l'herbe verte.
2 Je vous donnerai tout ce que vous mangez,
 Je vous donnerai de l'eau, je vous donnerai des graines.
3 Mon souhait est que vous grandissiez,
 Que vous atteigniez rapidement votre mère.
 Piou, piou, oh mes poussins, 
 Piou, piou, piou, piou, oh mes poussins, 
 Oh mes charmants poussins, 
 Mes poussins au duvet soyeux.