Беларуская IT-тэрміналогія

December 1, 2017

Матэрыялы Групы сістэматызацыі беларускай кампутарнай тэрміналогіі

@, commercial at @ commercial at сліма́к, тарашк. сьліма́к

account рахунак, конт, тарашк. рахунак, контрахунак, конт: на перагляд

add-in addin (add-on) дада́так, тарашк. дада́так

add-on addon (add-in) дада́так, тарашк. дада́так

adjust адрэгулява́ць (пры наяўнасці рэгулятара, у іншым выпадку — II) наста́віць, тарашк. адрэґулява́ць (пры наяўнасьці рэґулятара, у іншым выпадку — II) наста́віць

alarm noun аля́рм verb алярмава́ць, залярмава́ць, тарашк. noun аля́рм verb алярмава́ць, залярмава́цьnoun аля́рм verb алярмава́ць, залярмава́ць: на перагляд

alert апавяшчэнне, перасцярога, тарашк. апавяшчэньне, перасьцярогаапавяшчэнне, перасцярога: на перагляд

align left раўнава́ць злева, зраўнава́ць злева, тарашк. раўнава́ць зьлева, зраўнава́ць зьлева

align right раўнава́ць справа, зраўнава́ць справа, тарашк. раўнава́ць справа, зраўнава́ць справа

align раўнава́ць, зраўнава́ць, тарашк. раўнава́ць, зраўнава́ць

allocate выдзяля́ць, вы́дзеліць, тарашк. выдзяля́ць, вы́дзеліцьвыдзяля́ць, вы́дзеліць: на перагляд

allocation выдзяле́нне, тарашк. выдзяле́ньневыдзяле́нне: на перагляд

animate анімава́ць, занімава́ць, тарашк. анімава́ць, занімава́ць

animated анімава́ны, тарашк. анімава́ныанімава́ны: на перагляд. занімаваны? магчыма варта дадаць закончанае трываньне

announce абвяшча́ць; абвясці́ць, абве́сціць, тарашк. абвяшча́ць; абвясьці́ць, абве́сьціцьабвяшча́ць; абвясці́ць, абве́сціць: на перагляд

announcement adj. абвяшча́льны noun абве́стка, тарашк. adj. абвяшча́льны noun абве́сткаadj. абвяшча́льны noun абве́стка: на перагляд

antivirus антыві́рус, тарашк. антыві́рус

anycast −, тарашк.: на перагляд

applet мініпрагра́ма, тарашк. мініпраґра́мамініпрагра́ма: на перагляд

application (карыстальніцкая) прагра́ма, тарашк. (карыстальніцкая) праґра́ма

area пляцоўка, ме́йсца, прастора, тарашк. пляцоўка, ме́йсца, прасторапляцоўка, ме́йсца, прастора: на перагляд

argument аргуме́нт, тарашк. арґумэ́нт

ascending наўпросты, тарашк. наўпросты

attach −, тарашк.: на перагляд. Выказаны канцэпт, які варта было б абдумаць: далучыць замацаваць за attach, а аднаму са значэнняў connect прывязаць той жа дзеяслоў з іншай прыстаўкай (верагодна, ёй будзе пры-)

attachment −, тарашк.: на перагляд. Выказаны канцэпт, які варта было б абдумаць: далучыць замацаваць за attach, а аднаму са значэнняў connect прывязаць той жа дзеяслоў з іншай прыстаўкай (верагодна, ёй будзе пры-)

audio а́ўдыё, тарашк. а́ўдыёа́ўдыё: на перагляд

authenticate апазнава́ць, апазна́ць, тарашк. апазнава́ць, апазна́цьапазнава́ць, апазна́ць: на перагляд. памылковы сэнс

authentication апазнава́нне, тарашк. апазнава́ньнеапазнава́нне: на перагляд. памылковы сэнс перакладу

authorization упаўнава́жанне, тарашк. упаўнава́жаньне

authorize упаўнава́жваць, упаўнава́жыць, тарашк. упаўнава́жваць, упаўнава́жыць

backup noun рэзервовая копія verb ствара́ць/ствары́ць рэзервовую копію adj. рэзервовы (файл, сховішча), тарашк. noun рэзэрвовая копія verb ствара́ць/ствары́ць рэзэрвовую копію adj. рэзэрвовы (файл, сховішча)noun рэзервовая копія verb ствара́ць/ствары́ць рэзервовую копію adj. рэзервовы (файл, сховішча): на перагляд

balloon падка́знік, тарашк. падка́зьнікпадка́знік: на перагляд

bar палі́ца, тарашк. палі́ца

bidirectional двухкіру́нкавы, тарашк. двухкіру́нкавыдвухкіру́нкавы: на перагляд

binding звя́званне (працэс.) звя́зак, тарашк. зьвя́званьне (працэс.) зьвя́закзвя́званне (працэс.) звя́зак: на перагляд

bit біт, біт скар., тарашк. біт, біт скар.

bitrate бітрэ́йт, тарашк. бітрэ́йт

bold тоўсты, тарашк. тоўсты

broadcast трансьляваць, тарашк. транслявацьтрансьляваць: на перагляд

browse агляда́ць, агле́дзець, тарашк. агляда́ць, агле́дзецьагляда́ць, агле́дзець: на перагляд

browser агляда́льнік, тарашк. агляда́льнікагляда́льнік: на перагляд

bug хі́ба, тарашк. хі́бахі́ба: на перагляд

build noun збор verb збіра́ць, сабра́ць, тарашк. noun збор verb зьбіра́ць, сабра́ць

button кнопка, тарашк. кнопка

byte байт, Б скар., тарашк. байт, Б скар.

cache кэш, тарашк. кэш

call −, тарашк.: на перагляд

callout вы́наска, тарашк. вы́наскавы́наска: на перагляд

cancel скасава́ць, тарашк. скасава́ць

caret (знак) стрэ́шка (друкарскі тэрмін) ???, тарашк. (знак) стрэ́шка (друкарскі тэрмін) ???(знак) стрэ́шка (друкарскі тэрмін) ???: на перагляд

catalogue каталог, тарашк. каталёґкаталог: на перагляд. folder, directory, drawer, catalogue і ўсе іншыя словы, якія азначаюць падобныя абʼекты, перакладаюцца як каталог

change змяня́ць, змяні́ць, тарашк. зьмяня́ць, зьмяні́ць

char character знак, тарашк. знак

charset знаказбор, тарашк. знаказбор

checkbox поле пту́шкі, тарашк. поле пту́шкі

checkmark пту́шка, тарашк. пту́шка

click noun пстры́к verb пстры́каць, пстры́кнуць, тарашк. noun пстры́к verb пстры́каць, пстры́кнуць

clipboard кішэня, тарашк. кішэня

close 1) зачыня́ць, зачыні́ць (файл, акно) 2) (зрабіць недаступным для іншых, як closed sources) verb закрыва́ць, закры́ць adj. закры́ты, тарашк. 1) зачыня́ць, зачыні́ць (файл, акно) 2) (зрабіць недаступным для іншых, як closed sources) verb закрыва́ць, закры́ць adj. закры́ты1) зачыня́ць, зачыні́ць (файл, акно) 2) (зрабіць недаступным для іншых, як closed sources) verb закрыва́ць, закры́ць adj. закры́ты: на перагляд

codec кодэк, тарашк. кодэк

column слупок, тарашк. слупок

command line зага́дны радок, тарашк. зага́дны радок

command noun зага́д adj. зага́дны, тарашк. noun зага́д adj. зага́дны

complete сканча́ць, скончыць, тарашк. сканча́ць, скончыць

connect злуча́ць, злучы́ць (пры раўназначным злучэнні) далуча́ць, далучы́ць (пры нераўназначным злучэнні), тарашк. злуча́ць, злучы́ць (пры раўназначным злучэньні) далуча́ць, далучы́ць (пры нераўназначным злучэньні)злуча́ць, злучы́ць (пры раўназначным злучэнні) далуча́ць, далучы́ць (пры нераўназначным злучэнні): на перагляд

connecting (працэс) злучэнне, тарашк. (працэс) злучэньне(працэс) злучэнне: на перагляд

connection злучэнне, тарашк. злучэньнезлучэнне: на перагляд

connector злуча́льнік, тарашк. злуча́льнікзлуча́льнік: на перагляд

console кансоль, тарашк. кансоль

content зме́сціва, тарашк. зьме́сьціва

contents (table of contents) змест, тарашк. зьмест

control noun элеме́нт кірава́ння verb кірава́ць, тарашк. noun элемэ́нт кірава́ньня verb кірава́ць

controller кантролер, тарашк. кантролер

cookie −, тарашк.: на перагляд

copy noun копія verb капіява́ць, скапіява́ць, тарашк. noun копія verb капіява́ць, скапіява́цьnoun копія verb капіява́ць, скапіява́ць: Не капіраваць, бо ў такой форме засваення мае суфікс -іра-, які шырока прызнаны за небеларускі і рэкамендаваны да выціскання з беларускай мовы. Зрухі ў бок пазбаўлення ад яго, хай няпоўныя, зробленыя і ў апошнім афіцыйным правапісе (2008 г.).

create ствара́ць, ствары́ць, тарашк. ствара́ць, ствары́ць

current дзе́йны, тарашк. дзе́йныдзе́йны: на перагляд. Трэба скласці спалучэнні і запытаць у астатніх.

cursor курсор, тарашк. курсор

custom дапасава́ны, тарашк. дапасава́ны

customizable дапасава́льны, тарашк. дапасава́льны

customize дапасава́ць, тарашк. дапасава́ць

cut выма́ць, вы́няць, вы́мі заг. л., тарашк. выма́ць, вы́няць, вы́мі заг. л.

data зве́сткі, тарашк. зьве́сткізве́сткі: на перагляд

database data base data-base ба́за зве́стак, тарашк. ба́за зьве́стак

decode раскадоўваць, раскадава́ць, тарашк. раскадоўваць, раскадава́ць

decoder раскадава́льнік, тарашк. раскадава́льнік

default adj. станда́ртны noun станда́ртны, станда́ртныя, тарашк. adj. станда́ртны noun станда́ртны, станда́ртныяadj. станда́ртны noun станда́ртны, станда́ртныя: (у залежнасьці ад таго, што маецца на ўвазе: defaults = defaults settings — стандартныя)

delete (remove) выдаля́ць, вы́даліць, тарашк. выдаля́ць, вы́даліць

descending адваротны, тарашк. адваротны

desktop стальні́ца, тарашк. стальні́ца

device прыла́да, тарашк. прыла́да

dialup dial-up dial up тэлефонны, тарашк. тэлефонны

directory каталог, тарашк. каталёґкаталог: на перагляд. folder, directory, drawer, catalogue і ўсе іншыя словы, якія азначаюць падобныя аб’екты, перакладаюцца як каталог

disc disk (носьбіты інфармацыі круглай формы: вініл, CD, DVD, Blue Ray) кружэ́лка (іншыя носьбіты) дыск, тарашк. (носьбіты інфармацыі круглай формы: вініл, CD, DVD, Blue Ray) кружэ́лка (іншыя носьбіты) дыск

disconnect (пры раўназначным злучэнні) разлучы́ць (пры нераўназначным злучэнні)адлучы́ць, тарашк. (пры раўназначным злучэньні) разлучы́ць (пры нераўназначным злучэньні)адлучы́ць

display дысплэ́й, тарашк. дысплэ́й

dock стыкава́ць, прыстыкава́ць, тарашк. стыкава́ць, прыстыкава́цьстыкава́ць, прыстыкава́ць: на перагляд

domain даме́н, тарашк. дамэ́н

double click double-click noun падвойны пстры́к verb двойчы прстры́кнуць, тарашк. noun падвойны пстры́к verb двойчы прстры́кнуць

download пампава́ць, спампава́ць, тарашк. пампава́ць, спампава́цьпампава́ць, спампава́ць: на перагляд

downloader пампава́льнік, тарашк. пампава́льнікпампава́льнік: на перагляд

drag&drop drag & drop drag and drop перацягну́ць, тарашк. перацягну́ць

drive дыскавод кружэ́льнік (для прыладаў, дзе ўжываецца кружэлка: CD/DVD/Blueray drive) (windows drive) дыск, тарашк. дыскавод кружэ́льнік (для прыладаў, дзе ўжываецца кружэлка: CD/DVD/Blueray drive) (windows drive) дыск

drop-down выпадны́, тарашк. выпадны́выпадны́: на перагляд

dump адбі́так, тарашк. адбі́так

edit (зрабіць адвольныя змены ў дакумэнце)рэдагава́ць, зрэдагава́ць (зрабіць шаблённыя змены ў віртуальным абʼекце) змяня́ць, змяні́ць, тарашк. (зрабіць адвольныя зьмены ў дакумэнце)рэдаґава́ць, зрэдаґава́ць (зрабіць шаблённыя зьмены ў віртуальным абʼекце) зьмяня́ць, зьмяні́ць

edition выда́нне, тарашк. выда́ньне

email e-mail электронная пошта, эл. пошта, тарашк. электронная пошта, эл. пошта

email message e-mail message электронны ліст, эл. ліст, тарашк. электронны ліст, эл. ліст

emoticon эматыкон, тарашк. эматыконэматыкон: на перагляд

encode кадава́ць, закадава́ць, тарашк. кадава́ць, закадава́ць

encoder кадава́льнік, тарашк. кадава́льнік

encoding кадава́нне, тарашк. кадава́ньне

error памы́лка, тарашк. памы́лкапамы́лка: на перагляд

exa, E E exa экза, Э скар., тарашк. экза, Э скар.

exbi, Ei Ei exbi binary exa экзбі, Эі скар., тарашк. экзбі, Эі скар.

executable выконвальны, тарашк. выконвальны

execute выконваць, вы́канаць, тарашк. выконваць, вы́канаць

exist існава́ць, тарашк. існава́ць

existing і́сны, тарашк. і́сны

expire канчаецца тэрмін дзеяння, тарашк. канчаецца тэрмін дзеяньня

expired пратэрмінава́ны, тарашк. пратэрмінава́ны

face down друкава́ным уні́з, тарашк. друкава́ным уні́здрукава́ным уні́з: на перагляд

fail −, тарашк.: на перагляд

failure −, тарашк.: на перагляд

favorite favourite adj. упадаба́ны noun упадаба́нае, упадаба́ныя мн. лік, тарашк. adj. упадаба́ны noun упадаба́нае, упадаба́ныя мн. лік

feature уласці́васць, тарашк. уласьці́васьцьуласці́васць: на перагляд

feed сту́жка друк. noun пада́ча verb падава́ць, тарашк. сту́жка друк. noun пада́ча verb падава́ць

feeder падава́льнік (друк.), тарашк. падава́льнік (друк.)

file файл, тарашк. файл

filename file name на́зва фа́йла, тарашк. на́зва фа́йла

firewall заслона, тарашк. заслона

floating point number float лік з нефіксава́наю коскай, тарашк. лік зь нефіксава́наю коскайлік з нефіксава́наю коскай: на перагляд

folder каталог, тарашк. каталёґкаталог: на перагляд. folder, directory, drawer, catalogue і ўсе іншыя словы, якія азначаюць падобныя абʼекты, перакладаюцца як каталог

font family (typeface) гарніту́ра, тарашк. ґарніту́ра

font шрыфт, тарашк. шрыфт

foreground color колер абʼе́кта, тарашк. колер абʼе́ктаколер абʼе́кта: на перагляд

format noun фарма́т verb фарматава́ць, адфарматава́ць, тарашк. noun фарма́т verb фарматава́ць, адфарматава́ць

gadget га́джэт, тарашк. ґа́джэтга́джэт: на перагляд

game гульня́, тарашк. гульня́

geocast −, тарашк.: на перагляд

gibi, Gi Gi gibi binary giga гі́бі, Гі скар., тарашк. ґі́бі, Ґі скар.

giga, G G giga гі́га, Г скар., тарашк. ґі́ґа, Ґ скар.

glyph гліф, тарашк. ґліф

grave accent гра́віс, тарашк. ґра́вісгра́віс: на перагляд

hang up (disconnect) (пры раўназначным злучэнні) разлучы́ць (пры нераўназначным злучэнні)адлучы́ць, тарашк. (пры раўназначным злучэньні) разлучы́ць (пры нераўназначным злучэньні)адлучы́ць

hang завіса́ць, заві́снуць, тарашк. завіса́ць, заві́снуць

hard disk цвёрды дыск, тарашк. цьвёрды дыск

hardware абсталява́нне, тарашк. абсталява́ньнеабсталява́нне: на перагляд. прыметнік

help noun дапамога verb дапамага́ць, дапамагчы́, тарашк. noun дапамога verb дапамага́ць, дапамагчы́

hibernate быць у гіберна́цыі, тарашк. быць у гібэрна́цыібыць у гіберна́цыі: на перагляд

hibernation гіберна́цыя, тарашк. гібэрна́цыягіберна́цыя: на перагляд

home noun пача́так adj. пачатковы, тарашк. noun пача́так adj. пачатковы

hot key hotkey гара́чая кла́віша, гара́чы кла́віш, тарашк. гара́чая кля́віша, гара́чы кля́віш

hub габ, тарашк. габгаб: на перагляд

hyperlink (link) гі̀перспасы́лка, спасы́лка, тарашк. гі̀пэрспасы́лка, спасы́лкагі̀перспасы́лка, спасы́лка: (у апошні час патрэбы ў назьве гіпэрспасылка няма, таму паўсюдна выкарыстоўваецца спасылка)

I agree згода, тарашк. згода

icon зна́чак адзіночны лік: Н: зна́чак, Р: зна́чка, Д: зна́чку,В: зна́чак, Т: зна́чкам, М: зна́чку множны лік: Н: зна́чкі, Р: зна́чкаў, Д: зна́чкам,В: зна́чкі, Т: зна́чкамі, М: зна́чках., тарашк. зна́чак адзіночны лік: Н: зна́чак, Р: зна́чка, Д: зна́чку, В:зна́чак, Т: зна́чкам, М: зна́чку множны лік: Н: зна́чкі, Р: зна́чкаў, Д: зна́чкам, В:зна́чкі, Т: зна́чкамі, М: зна́чках.

id ID (identifier) id, ID, тарашк. id, ID

identification ідэнтыфіка́цыя, тарашк. ідэнтыфіка́цыя

identifier ідэнтыфіка́тар, тарашк. ідэнтыфіка́тар

identity асабовасць, тарашк. асабовасьцьасабовасць: на перагляд

image (picture) noun выя́ва verb выяўля́ць, вы́явіць, тарашк. noun выя́ва verb выяўля́ць, вы́явіць

imaging выяўле́нчы, тарашк. выяўле́нчы

indent адступа́ць, адступі́ць, тарашк. адступа́ць, адступі́цьадступа́ць, адступі́ць: на перагляд

indentation водступ, тарашк. водступводступ: на перагляд

information інфарма́цыя, тарашк. інфарма́цыя

install усталява́ць, тарашк. усталява́ць

installation (installing) усталява́нне, тарашк. усталява́ньне

installer усталёўнік, тарашк. усталёўнік

installing (installation) усталёўванне, тарашк. усталёўваньне

internet інтэрнэ́т се́ціва (у тэкстах нетэрміналагічнага характару), тарашк. інтэрнэ́т се́ціва (у тэкстах нетэрміналяґічнага характару)

intranet інтранэт, тарашк. інтранэт

inverse інверсі́йны, тарашк. інвэрсі́йны

inversion інве́рсія, тарашк. інвэ́рсія

invert інвертава́ць, зынвертава́ць, тарашк. інвэртава́ць, зынвэртава́ць

invertable інвертава́льны, тарашк. інвэртава́льны

inverted інвертава́ны, тарашк. інвэртава́ны

italic курсі́ў, тарашк. курсі́ў

item рэч, скла́днік, тарашк. рэч, скла́днікрэч, скла́днік: на перагляд

jack −, тарашк.: на перагляд

journal дзённік, тарашк. дзёньнік

justify вы́раўняць па баках, тарашк. вы́раўняць па бакахвы́раўняць па баках: на перагляд

key (keyboard key) кла́віша ж., кла́віш м., тарашк. (keyboard key) кля́віша ж., кля́віш м.(keyboard key) кла́віша ж., кла́віш м.: на перагляд. разглядаліся ня ўсе сэнсы

keyboard key кла́віша ж., кла́віш м., тарашк. кля́віша ж., кля́віш м.

keyboard клавіяту́ра, тарашк. клявіяту́ра

kibi, Ki Ki kibi binary kilo кі́бі, Кі скар., тарашк. кі́бі, Кі скар.

kibibit, Kibit Kibit kibibit кібібі́т, Кібіт скар., тарашк. кібібі́т, Кібіт скар.

kibibyte, KiB KiB kibibyte кібіба́йт, КіБ скар., тарашк. кібіба́йт, КіБ скар.

kilo, K K kilo кі́ла, к скар., тарашк. кі́ля, к скар.

kilobit, kbit kbit kilobit кілабі́т, кбіт скар., тарашк. кілябі́т, кбіт скар.

kilobyte, kB kB kilobyte кілаба́йт, кБ скар., тарашк. кіляба́йт, кБ скар.

label цэтлік, тарашк. цэтлікцэтлік: на перагляд

landscape (у тыпаграфіцы) гарызанта́льны, тарашк. (у тыпаґрафіцы) гарызанта́льны

laptop лэптоп, тарашк. лэптоп

launch −, тарашк.: на перагляд

line радок, тарашк. радок

link (hyperlink) спасы́лка, тарашк. спасы́лка

load noun заладава́насць verb ладава́ць, заладава́ць, тарашк. noun заладава́насьць verb ладава́ць, заладава́ць

loader ладава́льнік, тарашк. ладава́льнік

local (у тэрміналагічным сэнсе) лака́льны (у агульнамоўным сэнсе) мясцовы, тарашк. (у тэрміналяґічным сэнсе) ляка́льны (у агульнамоўным сэнсе) мясцовы

locale лака́ль, тарашк. ляка́ль

locality мясцовасць (агульнамоўнае), тарашк. мясцовасьць (агульнамоўнае)

localizable лакалізава́льны, тарашк. лякалізава́льны

localization лакаліза́цыя, тарашк. лякаліза́цыя

localize лакалізава́ць, тарашк. лякалізава́цьлакалізава́ць: на перагляд. закончанае трываньне?

localized лакалізава́ны, тарашк. лякалізава́ны

log in (log on sign in) уваходзіць, увайсці́, тарашк. уваходзіць, увайсьці́

log off (sign out log out sign off) выходзіць, вы́йсці, тарашк. выходзіць, вы́йсьці

log on (log in sign in) уваходзіць, увайсці́, тарашк. уваходзіць, увайсьці́

log out (sign off sign out log off) выходзіць, вы́йсці, тарашк. выходзіць, вы́йсьці

log хроніка, тарашк. хронікахроніка: на перагляд

logging in уваход, тарашк. уваход

logging out вы́хад, тарашк. вы́хад

login імя карыстальніка, рахунак, конт, тарашк. імя карыстальніка, рахунак, контімя карыстальніка, рахунак, конт: на перагляд

loopback −, тарашк.: на перагляд

lose прагуля́ць, тарашк. прагуля́ць

lowercase −, тарашк.: на перагляд

machine машы́на, тарашк. машы́на

manage кірава́ць, тарашк. кірава́ць

manager кіраўні́к, тарашк. кіраўні́к

manufacturer вытворца, тарашк. вытворца

margin поле, палі мн., тарашк. поле, палі мн.поле, палі мн.: на перагляд

mebi, Mi Mi mebi binary mega ме́бі, Мі скар., тарашк. мэбі, Мі скар.

mega, M M mega ме́га, М скар., тарашк. мэґа, М скар.

message паведамле́нне, тарашк. паведамле́ньнепаведамле́нне: на перагляд

metadata метазве́сткі, тарашк. мэтазьве́сткіметазве́сткі: на перагляд

monitor (прылада) манітор (праграма) назіральнік, тарашк. (прылада) манітор (праґрама) назіральнік

monospace роўнашырокі, тарашк. роўнашырокі

mount прымацоўваць, прымацава́ць, тарашк. прымацоўваць, прымацава́ць

mouse мыш, тарашк. мыш

move (агульнаўжываны варыянт)перамяшча́ць, перамясці́ць паводле кантэксту можна выкарыстоўваць іншыя варыянты, якія больш адпавядаюць меркаванаму метафарычнаму значэнню, тарашк. (агульнаўжываны варыянт)перамяшча́ць, перамясьці́ць паводле кантэксту можна выкарыстоўваць іншыя варыянты, якія больш адпавядаюць меркаванаму мэтафарычнаму значэньню

multicast −, тарашк.: на перагляд

mute сці́шыць, тарашк. сьці́шыцьсці́шыць: на перагляд

name імя́ адуш. на́зва неадуш., тарашк. імя́ адуш. на́зва неадуш.

netbook нэтбук, тарашк. нэтбук

network net noun се́тка adj. се́ткавы, тарашк. noun се́тка adj. се́ткавы

newsfeed наві́нная сту́жка, тарашк. наві́нная сту́жка

nonunicast −, тарашк.: на перагляд

normal звыча́йны (шрыфт), тарашк. звыча́йны (шрыфт)звыча́йны (шрыфт): на перагляд. што на конт не шрыфтоў?

notebook но́ўтбу̀к, тарашк. но́ўтбу̀к

notification апавяшчэнне, тарашк. апавяшчэньнеапавяшчэнне: на перагляд

notify апавяшча́ць, тарашк. апавяшча́цьапавяшча́ць: на перагляд

offline adv. па-за се́ткай, па-за се́цівам adj. пазасе́ткавы (не злучаны з сеткай), пазасе́ціўны (не злучаны з сецівам), тарашк. adv. па-за се́ткай, па-за се́цівам adj. пазасе́ткавы (ня злучаны зь сеткай), пазасе́ціўны (ня злучаны зь сецівам)

offload выладоўваць, вы́ладаваць, тарашк. выладоўваць, вы́ладавацьвыладоўваць, вы́ладаваць: на перагляд

ok добра, тарашк. добра

online adv. у се́тцы, у се́ціве adj. се́ткавы (злучаны з сеткай), се́ціўны(злучаны з сецівам), тарашк. adv. у се́тцы, у се́ціве adj. се́ткавы (злучаны зь сеткай), се́ціўны(злучаны зь сецівам)

open 1) (як мэтафара) адчыня́ць, адчыні́ць 2) (зрабіць даступным для іншых, як open source) verb адкрыва́ць, адкры́ць adj. адкры́ты, тарашк. 1) (як мэтафара) адчыня́ць, адчыні́ць 2) (зрабіць даступным для іншых, як open source) verb адкрыва́ць, адкры́ць adj. адкры́ты

option −, тарашк.: на перагляд

order noun пара́дак verb парадкава́ць, спара́дкаваць, тарашк. noun пара́дак verb парадкава́ць, спара́дкаваць

overload noun пераладава́насць verb пераладоўваць, пераладава́ць, тарашк. noun пераладава́насьць verb пераладоўваць, пераладава́цьnoun пераладава́насць verb пераладоўваць, пераладава́ць: на перагляд

page старонка, бачы́на, тарашк. старонка, бачы́на

pagefile (swapfile) пэйдж-файл, файл падме́ны, тарашк. пэйдж-файл, файл падме́ныпэйдж-файл, файл падме́ны: на перагляд

paging (swapping) падме́на, тарашк. падме́нападме́на: на перагляд

pair спа́рваць, спа́рыць, тарашк. спа́рваць, спа́рыцьспа́рваць, спа́рыць: на перагляд

pane −, тарашк.: на перагляд

panel панэль, тарашк. панэль

paper jam заціска́льнік папе́ры, тарашк. заціска́льнік папе́рызаціска́льнік папе́ры: на перагляд

parameter пара́мэтар, тарашк. пара́метр

partition noun раздзе́л verb дзялі́ць, падзялі́ць, тарашк. noun разьдзе́л verb дзялі́ць, падзялі́ць

partitioning (працэс.) падзе́л, тарашк. (працэс.) падзе́л

paste устаўля́ць, уста́віць, тарашк. устаўля́ць, уста́віць

pebi, Pi Pi pebi binary peta пэбі, Пі скар., тарашк. пэбі, Пі скар.

performance perfomance прадукцы́йнасць, тарашк. прадукцы́йнасьць

personal персана́льны, тарашк. пэрсана́льны

personalization персаналіза́цыя, тарашк. пэрсаналіза́цыя

personalize персаналізава́ць, тарашк. пэрсаналізава́цьперсаналізава́ць: на перагляд. закончанае трываньне?

peta, P P peta пэта, П скар., тарашк. пэта, П скар.

picture (image) відары́с, тарашк. відары́с

pixel пі́ксель, тарашк. пі́ксэль

placeholder запаўняльнік, тарашк. запаўняльнікзапаўняльнік: на перагляд

play (для узнаўлення відэа-, аўдыяфайлаў)прайграва́ць, прайгра́ць (для відэагульняў) гуля́ць, згуля́ць, тарашк. (для узнаўленьня відэа-, аўдыёфайлаў)прайграва́ць, прайгра́ць (для відэагульняў) гуля́ць, згуля́ць

player (для узнаўлення відэа-, аўдыяфайлаў)прайграва́льнік (для відэагульняў) гуле́ц, тарашк. (для узнаўленьня відэа-, аўдыёфайлаў)прайграва́льнік (для відэагульняў) гуле́ц

plug −, тарашк.: на перагляд

plugin plug-in убудова, тарашк. убудова

pointer указа́льнік, тарашк. указа́льнік

pop-up pop up popup −, тарашк.: на перагляд

pop-up window popup window выплыўное акно, тарашк. выплыўное акновыплыўное акно: на перагляд

port noun порт verb партава́ць, спартава́ць (перанос праграмы на іншую платформу), тарашк. noun порт verb партава́ць, спартава́ць (перанос праграмы на іншую плятформу)

portable пераносны (пераноснае апраграмаванне, якое не патрабуе ўсталявання) партава́льны (адаптаванне апраграмавання пад іншую платформу), тарашк. пераносны (пераноснае апраграмаваньне, якое не патрабуе ўсталяваньня) партава́льны (адаптаваньне апраграмаваньня пад іншую плятформу)

portage, porting portage porting партава́нне, тарашк. партава́ньне

portrait (у тыпаграфіцы) вертыка́льны, тарашк. (у тыпаграфіцы) вэртыка́льны

preferences (settings) нала́ды, тарашк. нала́ды

press ці́снуць, наці́снуць, тарашк. ці́снуць, наці́снуць

print area плошча дру́ку, поле дру́ку, тарашк. плошча дру́ку, поле дру́куплошча дру́ку, поле дру́ку: на перагляд

print друкава́ць, надрукава́ць, тарашк. друкава́ць, надрукава́ць

printer друка́рка, тарашк. друка́рка

proportional суме́рны, тарашк. суме́рны

protocol пратакол, тарашк. пратакол

provider права́йдар, тарашк. права́йдэр

proxy проксі, пасярэднік, тарашк. проксі, пасярэднікпроксі, пасярэднік: на перагляд

publish выдава́ць, вы́даць, тарашк. выдава́ць, вы́даць

publisher выдаве́ц, тарашк. выдаве́ц

range −, тарашк.: на перагляд. варта пакруціць разам з zone

rate noun часціня́ verb ацэ́ньваць, ацані́ць, тарашк. noun часьціня́ verb ацэ́ньваць, ацані́цьnoun часціня́ verb ацэ́ньваць, ацані́ць: на перагляд

raw data сырыя, перашасныя, неапрацаваныя звесткі, тарашк. сырыя, перашасныя, неапрацаваныя зьвесткісырыя, перашасныя, неапрацаваныя звесткі: на перагляд

reader чыта́льнік, тарашк. чыта́льнікчыта́льнік: на перагляд

receipt квіток, тарашк. квітокквіток: на перагляд

recover (restore) аднаўля́ць, аднаві́ць, тарашк. аднаўля́ць, аднаві́ць

recovery аднаўле́нне, тарашк. аднаўле́ньне

recycle bin (trash can) сме́тніца, тарашк. сьме́тніца

redo узнаўля́ць, узнаві́ць, тарашк. узнаўля́ць, узнаві́ць

refresh абнаўля́ць, абнаві́ць, тарашк. абнаўля́ць, абнаві́ць

register (sign up) рэгістрава́ць, зарэгістрава́ць; рэгістрава́цца, зарэгістрава́цца, тарашк. рэґістрава́ць, зарэґістрава́ць; рэґістрава́цца, зарэґістрава́цца

registration рэгістра́цыя, тарашк. рэґістра́цыя

registry рэе́стр, тарашк. рэе́стр

release вы́пуск, тарашк. вы́пуск

reload перазаладоўваць, перазаладава́ць, тарашк. перазаладоўваць, перазаладава́цьперазаладоўваць, перазаладава́ць: на перагляд

reminder −, тарашк.: на перагляд

remote адле́глы, тарашк. адле́глыадле́глы: на перагляд

remove (delete) (для выдалення) выдаля́ць, вы́даліць (для вымання элементу са спісу)прыбіра́ць, прыбра́ць, тарашк. (для выдаленьня) выдаля́ць, вы́даліць (для выманьня элемэнту са сьпісу)прыбіра́ць, прыбра́ць

rename пераназыва́ць, пераназва́ць, тарашк. пераназыва́ць, пераназва́ць

repartition дзялі́ць наноў, падзялі́ць наноў, тарашк. дзялі́ць наноў, падзялі́ць наноўдзялі́ць наноў, падзялі́ць наноў: на перагляд

repartitioning перадзе́л (працэс), тарашк. перадзе́л (працэс)

replace замяня́ць, замяні́ць, тарашк. замяня́ць, замяні́ць

report noun справазда́ча verb паведамля́ць, паве́даміць, тарашк. noun справазда́ча verb паведамля́ць, паве́даміць

repository (storage) сховішча, тарашк. сховішчасховішча: Разносіць прадметныя назоўнікі repository і storage не варта, бо яны ў гэтым значэнні азначаюць тое сама.

resolution разрознасць, тарашк. разрознасьць

restore (recover) аднаўля́ць, аднаві́ць, тарашк. аднаўля́ць, аднаві́ць

revision рэда́кцыя, тарашк. рэда́кцыя

roaming блука́нне, тарашк. блука́ньне

row радок, тарашк. радок

RSS feed RSS-feed RSS-сту́жка, тарашк. RSS-сту́жка

run −, тарашк.: на перагляд

sample noun узор adj. узорны, тарашк. noun узор adj. узорны

sans serif, sans sans serif sans без ры́сак (пра шрыфт), тарашк. бяз ры́сак (пра шрыфт)

save захоўваць, захава́ць, тарашк. захоўваць, захава́ць

scan (апэрацыя сканера) сканава́ць, сасканава́ць (пошук у чымсці) прагляда́ць незак. тр., праглядзе́ць, прагле́дзець, тарашк. (апэрацыя сканэра) сканава́ць, сасканава́ць (пошук у чымсьці) прагляда́цьнезак. тр., праглядзе́ць, прагле́дзець

scanner ска́нер, тарашк. ска́нэр

screen экра́н, тарашк. экра́н

sensor noun сэнсар adj. сэнсарны, тарашк. noun сэнсар adj. сэнсарны

serif з ры́скамі (пра шрыфт), тарашк. з ры́скамі (пра шрыфт)

server се́рвер, тарашк. сэ́рвэр

settings (preferences) нала́ды, тарашк. нала́ды

share абагу́льваць, тарашк. абагу́львацьабагу́льваць: на перагляд

shared абагулeны, тарашк. абагулeныабагулeны: на перагляд

sharer −, тарашк.: на перагляд

sharing абагульванне, тарашк. абагульваньнеабагульванне: на перагляд

sheet а́ркуш, тарашк. а́ркуш

shortcut (hot key) keyboard ~ клавіятурны скарот, тарашк. keyboard ~ клявіятурны скаротkeyboard ~ клавіятурны скарот: на перагляд

sign in (log on log in) уваходзіць, увайсці́, тарашк. уваходзіць, увайсьці́

sign off (sign out log out log off) выходзіць, вы́йсці, тарашк. выходзіць, вы́йсьці

sign out (sign off log out log off) выходзіць, вы́йсці, тарашк. выходзіць, вы́йсьці

sign up (register) рэгістрава́ць, зарэгістрава́ць; рэгістрава́цца, зарэгістрава́цца, тарашк. рэґістрава́ць, зарэґістрава́ць; рэґістрава́цца, зарэґістрава́цца

site сайт, тарашк. сайт

size паме́р, тарашк. паме́р

slot слот, тарашк. слотслот: на перагляд

software noun апраграмава́нне adj. прагра́мны, тарашк. noun апраґрамава́ньне adj. праґра́мны

sound card гукава́я ка́рта, тарашк. гукава́я ка́ртагукава́я ка́рта: на перагляд

start −, тарашк.: на перагляд

statement апера́тар, тарашк. апэра́тарапера́тар: на перагляд

storage noun сховішча verb захоўванне adj. захава́льны, тарашк. noun сховішча verb захоўваньне adj. захава́льны

store захоўваць, захава́ць, тарашк. захоўваць, захава́ць

strikethrough закрэ́сліць, тарашк. закрэ́сьліць

string радок (калі string мае сэнс line) чарада́ (калі набор знакаў), тарашк. радок (калі string мае сэнс line) чарада́ (калі набор знакаў)

style стыль, тарашк. стыль

subscript noun падрадкоўе, падрадковы тэкст adj. падрадковы, тарашк. noun падрадкоўе, падрадковы тэкст adj. падрадковы

summary падсумава́нне, тарашк. падсумава́ньне

superscript noun надрадкоўе, надрадковы тэкст adj. надрадковы, тарашк. noun надрадкоўе, надрадковы тэкст adj. надрадковы

swapfile (pagefile) файл падме́ны, тарашк. файл падме́ныфайл падме́ны: на перагляд

swapping (paging) падме́на, тарашк. падме́нападме́на: на перагляд

switch сўітч, тарашк. сўітчсўітч: на перагляд. англіцызм, трэба вызначыцца з напісаннем – на асобнае абмеркаванне.

symbol сі́мвал, тарашк. сы́мбаль

synchronization сінхраніза́цыя, тарашк. сынхраніза́цыя

synchronize, sync synchronize sync сінхранізава́ць, ссінхранізава́ць, тарашк. сынхранізава́ць, ссынхранізава́ць

synchronizing, syncing synchronizing syncing сінхранізава́нне, тарашк. сынхранізава́ньне

tab −, тарашк.: на перагляд

table of contents (contents) зме́ст, тарашк. зьме́ст

tablet тэблет, тарашк. тэблет

tag цэтлік (як пазнака) тэг (html tag), тарашк. цэтлік (як пазнака) тэґ (html tag)цэтлік (як пазнака) тэг (html tag): на перагляд

tebi, Ti Ti tebi binary tera тэбі, Ті скар., тарашк. тэбі, Ті скар.

tera, T T tera тэра, Т скар., тарашк. тэра, Т скар.

terminal тэрміна́л, тарашк. тэрміна́л

thumbnail абразок, мініяцюра, тарашк. абразок, мініятураабразок, мініяцюра: на перагляд

tile noun ка́фля (адзінка ці зборнае) verb кафлява́ць, закафлява́ць, тарашк. noun ка́фля (адзінка ці зборнае) verb кафлява́ць, закафлява́ць

timezone time zone часавая зона, тарашк. часавая зоначасавая зона: на перагляд

trackball трэкбол, тарашк. трэкбол

transfer (transmit) перада́ць, перане́сці, тарашк. перада́ць, перане́сьціперада́ць, перане́сці: на перагляд

transmit (transfer) перада́ць, перане́сці, тарашк. перада́ць, перане́сьціперада́ць, перане́сці: на перагляд

trash can (recycle bin) сме́тніца, тарашк. сьме́тніца

trash noun сме́цце (змесціва trash can, recycle bin) verb перамясціць у сметніцу, тарашк. noun сьме́цьце (зьмесьціва trash can, recycle bin) verb перамясьціць у сьметніцу

typeface (font family) гарніту́ра, тарашк. ґарніту́ра

underline падкрэ́сліць, тарашк. падкрэ́сьліць

undo адрабля́ць, адрабі́ць, тарашк. адрабля́ць, адрабі́ць

unicast −, тарашк.: на перагляд

uninstall высталёўваць, вы́сталяваць, тарашк. высталёўваць, вы́сталяваць

uninstallation (uninstalling) высталява́нне, тарашк. высталява́ньне

uninstaller высталёўнік, тарашк. высталёўнік

uninstalling (uninstallation) высталёўванне, тарашк. высталёўваньне

unmount адмацава́ць, тарашк. адмацава́ць

update noun абнаўле́нне verb абнаўля́ць, абнаві́ць, тарашк. noun абнаўле́ньне verb абнаўля́ць, абнаві́ць

upgrade noun мадэрніза́цыя verb мадэрнізава́ць, тарашк. noun мадэрніза́цыя verb мадэрнізава́цьnoun мадэрніза́цыя verb мадэрнізава́ць: на перагляд. закончанае трываньне?

upload запампоўваць, запампава́ць, тарашк. запампоўваць, запампава́цьзапампоўваць, запампава́ць: на перагляд

uploader пампава́льнік, тарашк. пампава́льнікпампава́льнік: на перагляд

uppercase −, тарашк.: на перагляд

URL URL а́драс (размоўнае), тарашк. URL а́драс (размоўнае)

user noun карыста́льнік adj. карыста́льніцкі, тарашк. noun карыста́льнік adj. карыста́льніцкі

username user name імя́ карыста́льніка, тарашк. імя́ карыста́льніка

value значэнне, тарашк. значэньне

variable зме́нная, тарашк. зьме́нная

version ве́рсія, тарашк. вэ́рсія

video card ві̀дэака́рта, тарашк. ві̀дэака́ртаві̀дэака́рта: на перагляд

view прагляда́ць незак. тр., прагле́дзець, праглядзе́ць, тарашк. прагляда́ць незак. тр., прагле́дзець, праглядзе́ць

viewer прагляда́льнік, тарашк. прагляда́льнік

warning папярэ́джанне ува́га (агульнаўжыванае), тарашк. папярэ́джаньне ува́га (агульнаўжыванае)папярэ́джанне ува́га (агульнаўжыванае): на перагляд

web noun се́ціва adj. се́ціўны, тарашк. noun се́ціва adj. се́ціўны

wheel колца, тарашк. колца

win вы́гуляць, тарашк. вы́гуляць

window акно, тарашк. акно

wired дротавы, тарашк. дротавы

wireless бяздротавы, тарашк. бяздротавы

wizard памочнік, ма́йстар, тарашк. памочнік, ма́йстарпамочнік, ма́йстар: на перагляд

yes так, тарашк. так

yobi, Yi Yi yobi binary yotta ёбі, Ёі скар., тарашк. ёбі, Ёі скар.

yotta, Y Y yotta ёта, Ё скар., тарашк. ёта, Ё скар.

zebi, Zi Zi zebi binary zetta зэбі, Зі скар., тарашк. зэбі, Зі скар.

zetta, Z Z zetta зэта, З скар., тарашк. зэта, З скар.

zoom in −, тарашк.: на перагляд

zoom out −, тарашк.: на перагляд

zoom noun суме́р, тарашк. noun суме́рnoun суме́р: на перагляд

Беларуская IT-тэрміналогія - December 1, 2017 - Maxime Seveleu-Dubrovnik